Meniu
0
Patikusios Prekės

Sąlygos ir taisyklės

 1. Mūsų internetinėje parduotuvėje įsigyti prekes turi teisę:
  • fiziniai asmenys nuo 16 m. arba asmenys, jaunesni nei 16 m. amžiaus, pateikę rašytinį tėvų arba globėjų sutikimą sudaryti tokius sandorius;
  • juridiniai asmenys.

 2. Klientas atsako už registruojantis pateiktų duomenų teisingumą. Paaiškėjus, kad pateikti neteisingi duomenys, kliento teisė naudotis puslapiu gali būti apribota.

 3. Pildydamas registracijos formą klientas privalo naudoti lietuviškas raides ir vadovautis lietuvių kalbos rašybos normomis (vardas, pavardė, vietovė – iš didžiosios raidės).

 4. Registruojantis klientas privalo nurodyti tikslų gyvenamosios vietos adresą. Taip pat būtina pateikti savo telefono numerį. Ši informacija naudojama išrašant sąskaitą ir prekių pristatymui.

 5. Prieš įsigydamas prekę(-es) klientas privalo susipažinti su prekių grąžinimo taisyklėmis bei garantijomis (prekių grąžinimąs ir garantijos).

 6. Svetainės atstovai įsipareigoja klientų asmeninius duomenis naudoti tik su pirkimu susijusioms kliento reikmėms ir neperduoti jų trečiosioms šalims, išskyrus Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose nustatytus atvejus, kai tokie duomenys privalo būti perduoti teisėtvarkos institucijoms.

 7. Kopijuoti, platinti ar kitaip naudoti svetainėje pateiktą vaizdinę ir žodinę informaciją galima tik turint rašytinį svetainės atstovų leidimą. Draudžiama naudoti kompiuterines programas ar atlikti kitus veiksmus, galinčius sutrikdyti svetainės veiklą.

 8. Svetainės atstovai turi teisę:
  • keisti ir atnaujinti svetainėje patalpintą informaciją, papildyti ar pakeisti naudojimosi svetaine taisykles (pakeitimai įsigalioja iš karto po paskelbimo);
  • neleisti svetaine naudotis asmenims, nesilaikantiems šių taisyklių;
  • patraukti teisinėn atsakomybėn asmenis, kurie nesilaiko šių taisyklių arba padaro žalą.

 9. Reali prekė gali skirtis nuo prekės nuotraukoje, nes nuotraukoje gali būti papildomų elementų, nepriklausančių prekei, todėl klientams patariama visą informaciją apie prekę, prekės komplektaciją ir reikiamą kiekį išsiaiškinti prieš perkant.

 10. Jei prekės kaina internete ir parduotuvėje nesutampa, teisinga laikoma parduotuvės kaina

 11. Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) - ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.